ثبت نام با 15 درصد تخفیف تا 15 دی


به اطلاع شرکت کنندگان در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی می رساند، درصورتی که ثبت نام خود را تا 15 دی ماه 1397 نهایی نمایند می توانند از تخفیف 15 درصدی استفاده کنند. زمانی ثبت نام افراد نهایی تلقی می شود که واریز وجه انجام شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تعرفه های ثبت نام اینجا کلیک کنید.